Vi inviterer til gruppeting utenfor brakken til Rosenhagen kl. 20.00 - 21.30.


Saker:

  1. Erfaringer fra oppstarten
  2. Koronatiltak i gruppen videre: a) arrangementer fremover, b) hva gjør vi hvis vi får beskjed om at en speider eller et husstandsmedlem er smittet - smitten spres nå på skoler i nærområdet vårt.
  3. Eventuelt.

Vi blir ute - ta med varme klær, noe å sitte på og thermos med varm drikke!


Velkommen!


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne :-)


Hei!


Vi vil drive som normalt denne høsten, innenfor rammene som er gitt i de til enhver tid gjeldende faglige råd om smittevern fra myndighetene. Bakgrunnen er endringer i myndighetenes retningslinjer som ble gjort gjeldene fra 1. august.


Vi følger de retningslinjene som Helsedirektoratet gir for idrett, se https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19. Lokale retningslinjer som måtte komme fra Bergen kommune (https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus) og Norges Speiderforbund (https://speiding.no/samleside-om-speiding-i-koronatider), vil også påvirke driften vår fremover.


Ulveflokken (aldersgruppen 8-10 år) vil ha sitt første ordinære møte den 25. august, mens speiderne (aldersgruppen 11-16 år) holder sitt første møte den 26. august. Nærmere informasjon kommer fra lederne for disse enhetene direkte til medlemmene. Enhetslederne vil drive det praktiske smittevernarbeidet.


Situasjonen kan endre seg raskt, og vil vil i så fall informere så snart vi kan pr. e-post og gjennom hjemmesidene våre.


Har noen av foreldrene eller andre har spørsmål om hvordan vi håndterer smittevern kan de ta kontakt med undertegnede på mobil 95833447.


Velkommen til ny speidersesong!!!


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder

1. Skjold speidergruppe


Oppdatering mandag 10. august kl. 21.00: 

Det er ingen endringer i retningslinjene fra myndighetene eller Norges Speiderforbund som gjelder aktiviteter for barn og ungdom under 20 år. Vi starter derfor som planlagt med mindre det kommer endringer som tilsier noe annet. Praktiske opplysninger om oppmøte etc. kommer i egen e -post fra enhetslederne.


Bsh,

    - BA :-)


Oppdatering tirsdag 8. september kl. 20.00:

Innstrammingen som kom fra Bergen Kommune i dag innebærer at vi fortsatt kan drive som normalt. Vi fører møtelister til vanlig.


Bsh

    - BA :-)
De som møtte var: Bjørn Arne, Iben, Herborg, Aleksander, Ina, Bård, Halvor, Anne.


Saker:

  1.   Erfaringer fra koronakrisen - hva har vi lært?

       Flokken sendte ut oppgaver hver uke på e-post, og det ble tatt godt imot og fungerte også godt. Troppen har hatt digitale møter, og det har fungert godt i en patrulje, noenlunde i en annen. Det viktigste for        troppen var at de hadde møter! Discord fungerte bra, men vi vurderer å gå over Google Meet. Roverlaget gjorde som de pleide    -   og gjorde alt elektronisk. Bra at vi stengte ned, og overholdt og fortsatt        overholder anbefalingene fra myndighetene.

2.    Høsten - hva skal vi planlegge med?

        - Møter og turer må starte i troppen så sant vi kan overholde smittevernreglene. Må tenke på dem som er i risikogruppene..!

        - Roverlaget tar en gjennomgang på utstyr og kanoer i sommer.

        - Hjemmeleir etter NSF sine retningslinjer kan vurderes.

3.    Eventuelt

        - Profilering i form av klistremerker etc. bør vi vurdere.

         - Vi er på Facebook! Se: https://www.facebook.com/1.skjoldspeidergruppe/?ref=page_internal

         - Vi er også på Instagram nå. Se: https://www.instagram.com/1.skjold_speidergruppe/


Gruppeleder takket alle for engasjementet og kreativiteten som er utvist i den perioden vi måtte stenge ned!


GOD SOMMER!! :-)


09.06.20

Bjørn Arne, referent

      
       


     


Hei!


Vi inviterer til gruppeting tisdag 9. juni kl. 20.00 - 21.30, i eller utenfor brakken på parkeringsplassen til Steinerskolen - avhenging av været.


Saker:

  1. Erfaringene fra koronakrisen - hva har vi lært av det?
  2. Høsten - hva skal vi planlegge med? Mulige aktiviteter for alternative scenarier. 
  3. Eventuelt.


Velkommen!


Beste speiderhilsen fra

BA :-)

Gruppeleder


Norges Speiderforbund publiserte fredag 8. mai 2020 nye retningslinjer for fysiske speideraktiviteter, klikk her: https://speiding.no/nyhetsarkiv/rad-og-tips-til-fysiske-og-digitale-speideraktiviteter-fra-norges-speiderforbund.


Lokalt må vi forholde oss til smittevernreglene fra Bergen kommune som dere finner her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/siste-nytt/disse-korona-radene-gjelder-naDer heter det: 


"Fra 7. mai blir det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Arrangementet må ha en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede og sørger for at smittevernregler følges. Det må være mulig å holde minst en meters avstand mellom personene. Kravet om avstand gjelder ikke for personer som bor sammen til vanlig."


Slike retningslinjer er vanskelige å praktisere for vår del, og vi viderefører derfor de tidligere retningslinjene ut denne sesongen: altså ingen fysiske møter


Vi kommer tilbake med mer informasjon om høsten så snart vi vet noe mer sikkert om hvordan aktiviteter kan avholdes.


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne

Gruppeleder


Bli medlem