Bergen kommune strammer inn smittevernforskriften fra og med 20. april. Dette får ingen konsekvenser for vår drift for medlemmer under 20 år, siden all vår aktivitet foregår utendørs.


De nye smittevernreglene for Bergen kommune finner du her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/siste-nytt/disse-tiltakene-innfores-na-i-bergen


Beste speiderhilsen, 

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder
Du kan pante flaskene dine i butikken og sende beløpet på pantelappen til oss på Vipps #123691 !


Merk betalingen "Flaskepant".


Bsh


    - Bjørn Arne :-)


Regjeringen justerte nylig restriksjonene som gjelder ifm. pandemien, gjeldende fra og med torsdag 25. mars. Endringene påvirker ikke oss, og vi vil derfor drive som normalt.


Se de gjeldende smittevernreglene for Bergen kommune her: 


https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/rad-til-befolkningen/tiltak-i-samfunnet/smittevernregler-for-bergen


God påske!


Bsh

    - BA :-)


Protokoll fra årsmøtet

Se vedlegg nederst på siden


Oppsummering fra gruppeting

De som møtte: Baard, Synnøve, Anne, Bjørn Arne, Aleksander, Ina, Herborg, Jan-Erik, Tord.

Saker:

  1. Status i enhetene: Gruppen: Bjørn Arne har nå to kritisk syke i familien, og må justere engasjementet sitt deretter som gruppeleder. Han fortsetter likevel som gruppeleder, med mindre situasjonen endrer seg dramatisk. Flokk: 14 småspeidere nå, vurderer å ta inn 2 jenter til. 16 stykker er en optimal størrelse på gruppen. Mer eller mindre normale møter nå, og er mye ute. Våren kan bli bra mht. aktiviteten. Liten venteliste. Tropp: 27 medlemmer nå, men alle de eldste har sluttet. Fører inn aktiviteten i Google - skjema. Aleksander har fått ny jobb med mer ansvar, og da må det finnes ny troppsleder. Troppen er i gang med det. Roverlaget: henter ved til helgen, ellers liten aktivitet. Mange deltar som ledere i de andre enhetene. Foreldrelaget: har sendt vel 15 sekker med flasker til panting. Vi fortsetter ordningen med at speiderne tar med seg flasker til møtene, siden er enkel og har vist seg å gi god uttelling. En annen måte er å la speiderne pante selv, og så Vippse til oss.
  2. Eventuelt
    1. Kanohengerne trenger service: Roverlaget tar seg av det
    2. Baard lagleder fra nå
    3. Vi trenger flere nøkler til brakken, og må få ordnet porten inn til plassen foran skuret. Bjørn Arne tar saken opp med Rosenhagen.
    4. Gjennomgang og supplering av utstyr: Baard.


Bergen, 19.03.21


Bjørn Arne Øvrebø

gruppeleder, referentProtokoll årsmøte 2021

Gruppeleder inviterer til årsmøte tirsdag 16. mars kl. 20.00 - 21.30. Møtet kan dere koble dere på ved å klikke denne lenken: https://meet.google.com/xuh-dzwz-imk


Saker:


Årsmøtet:

1. Årsmelding 2020

2. Regnskap og revisjonsrapport for 2020 

3. Budsjett 2021

4. Valg av regnskapsfører for ett år

5. Valg av revisor for ett år

6. Fastsettelse av kontingent for 2022Gruppeting

1. Status i enhetene og planer for våren

2. Eventuelt


Sakspapirer ligger nederst i denne saken.
Velkommen!


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne :-)

GruppelederResultat og balanse 2020 Budsjett 2021 Revisjonsrapport 2020  Årsmelding 2020

Bli medlem