De som møtte: Bjørn Arne, Tord, Arve, Jan - Erik


Saker:

 

1.     Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent

2.     Godkjenning av referat fra forrige møte

Godkjent

3.     Oppfølging av saker fra forrige møte, se referat

a.     Ledersituasjonen:

                                               i.     Tropp: Tord har fått inn tre nye ledere: David, Martin og Karl – alle foreldre. Ikke alle kan delta fullt ut, men de kan avlaste mye.

                                             ii.     Flokk: Jan – Erik, Arve og Synnøve.

b.     Status på drift:

                                               i.     Tropp: Stigende oppmøte nå i troppen - 18 stykker på siste arrangement og gode tilbakemeldinger.

                                             ii.     Flokk: Nær fulltallig oppmøte på møtene så langt.

                                            iii.     Gruppen: I alt er vi nå registrert med 37 medlemmer i medlemsregisteret til Norges Speiderforbund. Det er for lavt, fordi vi nå har dels ryddet opp i listene og fjernet noen som likevel ikke ville slutte, og at vi nå har speidere som har begynt hos oss i høst men som ennå ikke er meldt inn til NSF.

c.     Økonomi: Fortsatt god økonomi. Grasrotandelen gir oss stigende inntekter fra et stigende antall spillere. Vi undersøker andre inntektskilder. Vi må få på plass en foreldrelagsleder som kan ta seg av flaskeinnsamling og være revisor for gruppen.

d.     Utstyr: Seks stormkjøkken kjøpt inn. Tord purrer på tilkobling til lys i skuret. Vi avventer materialforvalter.

e.     Hjemmesider: Ny løsning er blitt demonstrert for lederne. Det virker en del bedre enn den gamle, og har blandt annet muligheter til å sende pushvarsler og formidle salg av skrapelodd. Tord og Jan – Erik er i dialog med utvikler for å avklare detaljer. Når det er på plass går vi over på ny løsning og med ny utforming av hjemmesiden.

4.     Kommende arrangementer

a.     Bymanøver lørdag 29. oktober: To patruljer og to kull påmeldt

b.     Tur til Øvsttunhytten planlagt fredag 13. november - søndag 15.november. Troppen reiser opp fredag, flokken kommer opp søndag.

c.     Mulig en tur til i desember, avhengig av lederressursene.

5.     Eventuelt

a.     «Tutti» - løsning på de nye hjemmesidene, tilsvarende «Spond», kjøpes inn

b.     Gruppen sponser turene nå i høst for å få aktiviteten opp igjen, men sponsing og deltakeravgift på turene vurderes fra tur til tur.

c.     Politiattest: Søknad om behov for attest er signert av gruppeleder for alle nye ledere, slik at de nå kan søke om attest elektronisk.


Møtet hevet.

 


Bergen, 26.10.22Bjørn Arne

Gruppeleder, referent


Da innkalles det til gruppeting tirsdag 25. oktober kl. 19.00 - 21.30 i brakken til Rosenhagen.


Saker:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenning av referat fra forrige møte - se sak under denne på hjemmesiden.
  3. Oppfølging av saker fra forrige møte - se referat
  4. Kommende arrangementer
  5. Skuret: status lys og utstyr
  6. Eventuelt


Velkommen!


Med vennlig speiderhilsen

Bjørn Arne :-)

GruppelederDe som møtte var: Jan – Erik, Tord, Arve og Bjørn Arne

 

1.     Erfaringer fra oppstarten; "gjort, lært lurt"

Tropp: første møte den 14. september- 14 stykker møtte. God stemning. Tar inn aspirantene på neste møte – det regner vi med blir bare to stykker denne høsten.

Flokk: OK. Full fart nå med 16 stykker.

2.     Status i enhetene mht. ledere og program for høsten

Tropp: Tord leder og henter hjelp fra gamle ledere og foreldre.

Flokk: Jan – Erik, Arve og Synnøve (ny mor)

3.     Økonomi: status og inntektsbringende aktiviteter

Vi har god økonomi, og har flere inntektskilder. Blant annet har fått 10.000,- i gavemidler fra Fana Sparebank i sommer, mens tippemidlene stadig tikker inn i økende grad fra et økende antall spillere.

4.     Status nye lokaler

Steinerskolen arbeider med saken nå. Uklart når det kan ventes noen skisser eller lignende som vi kan vurdere.

5.     Status vedlikehold skur og utstyr: vi trenger ny materialforvalter

Utstyret gjennomgås av tropp og flokk. Vi trenger 6 nye stormkjøkken, og det ble besluttet kjøpt inn. Ansvar: Jan – Erik/Tord.

6.     Eventuelt

Hjemmesider: Styreportalen legger om til ny løsning ila høsten. Jan – Erik undersøker når vi kan komme på opplæring hos Styreportalen.

 

Møtet hevet.

 

Bergen, 20.09.2022

 

Bjørn Arne

Gruppeleder, referent.


Hei!

 

Vi inviterer til høstens første gruppeting tirsdag 20. september kl. 20.00 - 21.30. Møtet blir i det store klasserommet i Rosenhagen barnehage. 

Saker:

1.     Erfaringer fra oppstarten; "gjort, lært lurt"

2.     Status i enhetene mht. ledere og program for høsten

3.     Økonomi: status og inntektsbringende aktiviteter

4.     Status nye lokaler

5.     Status vedlikehold skur og utstyr: vi trenger ny materialforvalter

6.     Eventuelt

 

Gruppeleder er på jobbreise denne tirsdagen, så møtet ledes av en av de andre lederne.


Velkommen!

 

Beste speiderhilsen

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder


Hei!


I sommer leverte vi inn de panteflaskene vi hadde samlet opp i skuret det siste halve året.


Resultatet ble kr. 5.297, - til gruppen. 


Takk for innsatsen til dere som bidro!


Beste speiderhilsen

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder


Bli medlem