Idag, søndag 7. februar, ble det satt i verk strenge smitteverntiltak for Bergen kommune, foreløpig til og med 14. februar. Tiltakene innebærer at det ikke er tillatt å organisere fysiske idrettsaktiviteter for voksne eller barn. Vi følger retningslinjene for idrett og dermed må vi stenge ned all fysisk aktivitet så lenge restriksjonene er i kraft.

Nærmere om smitteverntiltakene finner du på Bergen kommune sine hjemmesider her: 
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/siste-nytt/forsterkede-nasjonale-smitteverntiltak-i-bergensregionen.

Vi flytter dermed aktiviteten vår over på digitale plattformer, slik vi har gjort det før i slike situasjoner. Nærmere opplysninger kommer til fra lederne i den enkelte enhet pr. e-post.


Oppdatering fredag 12. februar kl. 20.30:

Bergen kommune lettet i dag noe på restriksjonene, og slik at vi kan drive våre utendørs aktiviteter igjen. Nærmere beskjed kommer fra enhetslederne til medlemmene på e-post.Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne :-)

GruppelederDe som møtte var: Herborg, Ina, Aleksander, Anne, Jan-Erik, Bjørn Arne, Halvor, Synnøve (foreldrelaget)


Sak om erfaringer med nedstegingen utgikk.


Saker:

 1. Ekstraordinært kretsting: Det er kun valg på nye medlemmer til kretsstyret. Aleksander skal være ordstyrer og kan ikke stile for oss. Kun Jan-Erik kan antakelig stille.
 2. Lederkabalen til våren: Flokk er OK, tropp er ikke avklart, mens roverlaget ikke har startet opp enda.
 3. Årsmelding etc: Bjørn Arne tar seg av det.
 4. Regnskapet fremover: Sidsel vil ikke lenger ta det frivillig, men kan ta det betalt som autorisert regnskapsfører. Vi velger å betale for tjenesten inntil videre, men søker etter noen som kan ta det frivillig blant foreldrene.
 5. Status huset: ikke noe nytt.
 6. Eventuelt: 1) ikke svar på e-post fra en av foreldrene, selv om de sender: kan være et problem med kontoen deres. 2) Flaskeinnsamling: Synnøve følger opp, 3) Refusjon av forskuddsbetaling til Kandersteg: blir foretatt med det første 4) Gruppeleder har alvorlig sykdom i familien, men vil bidra så langt som mulig.


Bergen, 26.01.21.


Bjørn Arne Øvrebø (s.)

Gruppeleder, referent.


Vi innkaller til digitalt gruppeting tirsdag 26. januar kl. 20.00-21.30. Klikk på denne lenken for å komme inn på møtet: https://meet.google.com/oqf-rcco-mtk


Saker:

 1. Erfaringer med nedstengningen vi kan ta med oss inn i neste semester
 2. Ekstraordinært kretsting 28. januar - hva gjør vi?
 3. Lederkabalen i enhetene for våren - hvordan blir den?
 4. Årsmelding 2020/regnskap 2020/søke støtte 2021
 5. Regnskapsfører fremover - frivillig eller betalt?
 6. Status huset
 7. Eventuelt


Velkommen!


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder

1. Skjold speidergruppe
Regjeringen kom i dag, mandag 18. januar, med lettelser av koronatiltakene for barn og unge. Det betyr at vi kan drive som normalt med utendørsaktiviteter fra og med tirsdag 19. januar. Innendørsaktiviteter vil fortsatt ikke bli avholdt.

Nærmere beskjed kommer fra enhetslederne til medlemmene på e-post.


Med vennlig speiderhilsen

Bjørn Arne Øvrebø

Gruppeleder

1. Skjold speidergruppe 


Regjeringen kom søndag 3. januar med innstramminger i forbindelse med korona-pandemien. Innstrammingene gjelder i første omgang i to uker, til 18. januar. 


De nye retningslinjene og anbefalingene til fysiske arrangementer er ikke mulige å etterleve for oss, og vi utsetter derfor oppstarten av våre arrangementer med fysisk oppmøte så lenge de nye retningslinjene gjelder - altså i første omgang til 18. januar.


Enhetslederne vil orientere sine medlemmer direkte om alternative arrangementer og aktiviteter pr. e-post.


Med vennlig speiderhilsen

Bjørn Arne Øvrebø

Gruppeleder

1. Skjold speidergruppe


Bli medlem