De som møtte var Jørund, Synnøve (foreldrelaget), Bård, Jan-Erik, Herborg, Sigurd, Iben, Emilie, Aleksander, Ina, Bjørn Arne.


Saker:

 1. Erfaringer fra koronatiltak og speiderarbeidet: Gode erfaringer med arbeidet i enhetene, ingen tegn til smitte verken hos speidere eller i deres omgivelser. Vi opprettholder tiltakene. Smitten øker sterkt i verden, så vi må være forberedt på at tiltakene kan bli strammet inn.
 2. Flaskeinnsamlingen neste uke: Synnøve koordinerer, Bjørn Arne sende ut e-post i kveld og legger ut sak på hjemmesidene våre.
 3. Presisering av avtale om lokaler: dialog pågår mellom gruppens ledelse og Steinerskolen.
 4. Eventuelt: a) Aleksander ønsker å gi seg som troppsleder fra og med årsmøtet neste år på grunn av at han nå bor langt vekke og arbeidssituasjonen. Troppstaben skal jobbe med å få frem en ny troppsledelse. b) Utsyyr må oppgraderes - Bård ser på det og kjøper inn nødvendig utstyr.Bergen 20.10.20

Bjørn Arne (referent)Hei!

Tirsdag og onsdag i neste uke er det flaskeinnsamling til inntekt for speidergruppen. Utkjøring fra parkeringsplassen til Steinerskolen kl.18.00 og avslutning samme sted senest kl. 20.00 begge dager.

Lederne for tropp og flokk, Aleksander og Jan-Erik, organiserer kjøring og gir beskjed til de foreldrene som skal kjøre. Kart med ruter og annet nødvendig utstyr deles ut på parkeringsplassen fra ca. 17.45. 

Etter kjøringen vil det bli en liten matbit og noe å drikke til alle.


Vel møtt!!


Med vennlig speiderhilsen fra

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder
Vi inviterer til gruppeting tirsdag 20. oktober kl. 20.00 - 21.30 i utearealene til Rosenhagen. Vi blir altså utendørs - kle dere varmt og ta med sitteunderlag og thermos med noe varmt å drikke.


Saker:

 1. Erfaringer med koronatiltak og speiderarbeidet. Vi må fortsatt ha fokus på smittevern...!
 2. Flaskeinnsamling kommende uke. Hvem gjør hva?
 3. Presisering til avtale om lokaler, se vedlegg i lenke nederst. Hva mener vi om dette?
 4. Eventuelt


Velkommen!


Beste speiderhilsen,

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder


Presisering av avtale 

De som møtte var: Ina, Aleksander, Jan-Erik, Halvor, Eirik, Bjørn Arne, Sigurd.


Saker:

 1. Erfaringer fra oppstarten:
  • Tropp: Veldig godt oppmøte
  • Flokk: 17 ulver nå, alle møter - og det er veldig bra. Ventelisten fylles opp.
  • Rovere: hjelper til i troppen
 2. Koronatiltak i gruppen:
  • Ingen overnattingsturer fremover
  • Smitteverntiltak har fungert godt, så langt.
  • Vi har smitte på en skole i nærområdet, og 200 elever er i karantene der. Vi kan ikke se bort fra muligheten for at smitte rammer hos oss. Skjer det skal gruppeleder varsles omgående. Tiltak skal vurderes ut fra situasjonen og gjeldende råd fra smittevernmyndigheten. Gruppeleder skal håndtere alle henvendelser fra utenforstående, skulle det komme en slik situasjon.
 3. Eventuelt
  • Hengere: Sigurd har fått kjørt den store hengeren til service, og blant annet skiftet dekk. Dekk må også skiftes på den ene kanohengeren. Hærverk på kanohengerne vår er blitt et økende problem, og vi bør prøve å se om det lar seg gjøre å låse dem inn. Takk til Sigurd for jobben!
  • Kandersteg: vi må betale tilbake det som er betalt som forskudd; Aleksander og Ina lager liste over de som skal ha penger, Bjørn Arne sørger for tilbakebetaling.
  • Foreldremøte: enhetene holder det hver for seg.
  • Hjemmesider: Vi har den siden vi har, og det er lovet oppgradering med bedre funksjonalitet før jul. Vi har nå fått ut databasen med data fra den gamle hjemmesidene vår og lagret den i skyen, dermed er hele det historiske arkivet vårt i sikkerhet. Takk til Jan-Erik!
  • Flaskeinnsamling: satt til 27. og 28. oktober. Ansvar: foreldrelaget og roverlaget.


Bergen, 23.09.20

Bjørn Arne, referent


Vi inviterer til gruppeting utenfor brakken til Rosenhagen kl. 20.00 - 21.30.


Saker:

 1. Erfaringer fra oppstarten
 2. Koronatiltak i gruppen videre: a) arrangementer fremover, b) hva gjør vi hvis vi får beskjed om at en speider eller et husstandsmedlem er smittet - smitten spres nå på skoler i nærområdet vårt.
 3. Eventuelt.

Vi blir ute - ta med varme klær, noe å sitte på og thermos med varm drikke!


Velkommen!


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne :-)


Bli medlem