Vi vil fremover drive som vanlig for medlemmer under 20 år. Noen justeringer vil bli gjort, avhengig av aldersgruppen. Nærmere beskjed kommer fra enhetslederne direkte til medlemmene i den enkelte enhet. 

Bakgrunnen er myndighetenes oppfordring til å holde åpne aktivitetene for barn og unge under 20 år:

- Regjeringen kom torsdag med innstramminger: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosial-kontakt/id2783763/

 

- Bergen kommune sine retningslinjer som kom fredag går noe lenger enn de nasjonale, og de finner dere   her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/rad-til-befolkningen/tiltak-i-samfunnet/smittevernregler-for-bergen

 

- Norges Speiderforbund sine oppdaterte råd kom også fredag, se: https://speiding.no/nyhetsarkiv/0611-oppdaterte-rad-speideraktiviteter

 

Bakgrunnsstoff finner dere hos Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Helsedirektoratet sin sjekkliste for et godt smittevern for idrett finner dere her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/sjekkliste-for-godt-smittevern#risikovurdering-ved-planlegging-av-trening-og-arrangementer

 


Ved spørsmål kan undertegnede kontaktes på mobil 95833447.


Beste speiderhilsen

Bjørn Arne Øvrebø

Gruppeleder

1. Skjold speidergruppe


Regjeringen kom tirsdag 26. oktober med endringer i sine smitteverntiltak, se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-innstramminger/id2776995/


Norges Speiderforbund kom også tirsdag 26. oktober med en oppdatering av sine anbefalinger, se https://speiding.no/nyhetsarkiv/oppdaterte-rad-speideraktiviteter


Bergen kommune kom så påfølgende onsdag ettermiddag med nye tiltak i egen forskrift, se https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/rad-til-befolkningen/tiltak-i-samfunnet/smittevernregler-for-bergen.


Tiltakene vil ikke påvirke driften vår. Vi vil derfor fortsette slik vi har gjort siden oppstarten etter sommeren. Vi vil utelukkende være utendørs, og aktivitetene vil bli gjennomført slik at smitteverntiltakene kan overholdes for alle aldersgrupper.


Ved spørsmål kan gruppeleder kontaktes på mobil 95833447.


Oppdatering torsdag 29. oktober

Norges Speiderforbund oppdaterte sine smittevernråd i dag, se https://speiding.no/nyhetsarkiv/2910-oppdaterte-rad-speideraktiviteter/?fbclid=IwAR3NSLLM2hAqhrkCCegOb2tvwvH0WaGw0nyl9SYfteUYqf00ok_grQgWROI. De nye smittevernrådene innebærer at vi kan drive som vi har gjort siden oppstarten etter sommeren - altså ingen endringer.


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne Øvrebø

Gruppeleder

1. Skjold speidergruppe


Vi avlyser den planlagte flaskeinnsamlingen tirsdag 27. og onsdag 28. oktober. 

Bakgrunnen er at regjeringen i ettermiddag kom med innstramminger og med det en klar oppfordring til å redusere sosial omgang så langt som mulig for alle over ungdomsskolealder, se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-innstramminger/id2776995/. Barn under ungdomsskolealder som vanligvis er sammen, er unntatt fra avstandskravene på arrangementer. Bergen kommune har i dag varslet en lokal forskrift som offentliggjøres i morgen, tirsdag 27. oktober.

Det er ingen endringer så langt i de faglige rådene fra Helsedirektoratet når det gjelder utendørs arrangement for ungdom under 20 år.


Flokken og troppen vil i stedet holde vanlige møter på sine faste møtedager som er hhv. tirsdag og onsdag, med mindre den lokale forskriften tilsier noe annet. Nærmere beskjed kommer fra enhetslederne. De som har flasker kan ta dem med, så vil roverlaget sortere og legge i sekker. Husk at vi ikke tar imot glassflasker!


Alle våre arrangement holdes nå utendørs for å ivareta smittevernreglene.


Spørsmål kan rettes til undertegnede på mobil 95833447, eller e-post: boevr@online.no.


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne Øvrebø

Gruppeleder

1. Skjold speidergruppe

De som møtte var Jørund, Synnøve (foreldrelaget), Bård, Jan-Erik, Herborg, Sigurd, Iben, Emilie, Aleksander, Ina, Bjørn Arne.


Saker:

  1. Erfaringer fra koronatiltak og speiderarbeidet: Gode erfaringer med arbeidet i enhetene, ingen tegn til smitte verken hos speidere eller i deres omgivelser. Vi opprettholder tiltakene. Smitten øker sterkt i verden, så vi må være forberedt på at tiltakene kan bli strammet inn.
  2. Flaskeinnsamlingen neste uke: Synnøve koordinerer, Bjørn Arne sende ut e-post i kveld og legger ut sak på hjemmesidene våre.
  3. Presisering av avtale om lokaler: dialog pågår mellom gruppens ledelse og Steinerskolen.
  4. Eventuelt: a) Aleksander ønsker å gi seg som troppsleder fra og med årsmøtet neste år på grunn av at han nå bor langt vekke og arbeidssituasjonen. Troppstaben skal jobbe med å få frem en ny troppsledelse. b) Utstyr må oppgraderes - Bård ser på det og kjøper inn nødvendig utstyr.Bergen 20.10.20

Bjørn Arne (referent)Hei!

Tirsdag og onsdag i neste uke er det flaskeinnsamling til inntekt for speidergruppen. Utkjøring fra parkeringsplassen til Steinerskolen kl.18.00 og avslutning samme sted senest kl. 20.00 begge dager.

Lederne for tropp og flokk, Aleksander og Jan-Erik, organiserer kjøring og gir beskjed til de foreldrene som skal kjøre. Kart med ruter og annet nødvendig utstyr deles ut på parkeringsplassen fra ca. 17.45. 

Etter kjøringen vil det bli en liten matbit og noe å drikke til alle.


Vel møtt!!


Med vennlig speiderhilsen fra

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder
Bli medlem