Norges Speiderforbund publiserte fredag 8. mai 2020 nye retningslinjer for fysiske speideraktiviteter, klikk her: https://speiding.no/nyhetsarkiv/rad-og-tips-til-fysiske-og-digitale-speideraktiviteter-fra-norges-speiderforbund.


Lokalt må vi forholde oss til smittevernreglene fra Bergen kommune som dere finner her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/siste-nytt/disse-korona-radene-gjelder-naDer heter det: 


"Fra 7. mai blir det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Arrangementet må ha en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede og sørger for at smittevernregler følges. Det må være mulig å holde minst en meters avstand mellom personene. Kravet om avstand gjelder ikke for personer som bor sammen til vanlig."


Slike retningslinjer er vanskelige å praktisere for vår del, og vi viderefører derfor de tidligere retningslinjene ut denne sesongen: altså ingen fysiske møter


Vi kommer tilbake med mer informasjon om høsten så snart vi vet noe mer sikkert om hvordan aktiviteter kan avholdes.


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne

Gruppeleder