Du kan pante flaskene dine i butikken og sende beløpet på pantelappen til oss på Vipps #123691 !


Merk betalingen "Flaskepant".


Bsh


    - Bjørn Arne :-)