Regjeringen justerte nylig restriksjonene som gjelder ifm. pandemien, gjeldende fra og med torsdag 25. mars. Endringene påvirker ikke oss, og vi vil derfor drive som normalt.


Se de gjeldende smittevernreglene for Bergen kommune her: 


https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/rad-til-befolkningen/tiltak-i-samfunnet/smittevernregler-for-bergen


God påske!


Bsh

    - BA :-)