Bergen kommune strammer inn smittevernforskriften fra og med 20. april. Dette får ingen konsekvenser for vår drift for medlemmer under 20 år, siden all vår aktivitet foregår utendørs.


De nye smittevernreglene for Bergen kommune finner du her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/siste-nytt/disse-tiltakene-innfores-na-i-bergen


Beste speiderhilsen, 

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder