Da er det duket for årsmøte, den gang med valg av gruppeleder, og påfølgende gruppeting. Årsmøtet holdes etter Norges Speiderforbund sine lover §2-2. Møtet holdes i brakken på parkeringsplassen ved Steinerskolen. 

Årsmøtesaker:

 1. Årsmelding for 2019 (Årsmeldingen ligger nederst i denne saken)
 2. Regnskap og revisjonsrapport for 2019 (Ligger nederst i denne saken)
 3. Budsjett 2020 (Ligger nederst i saken)
 4. Valg av gruppeleder for to år (Bjørn Arne stiller)
 5. Valg av regnskapsfører for ett år (Sidsel stiller)
 6. Valg av revisor for ett år
 7. Fastsettelse av kontingent for 2021


Gruppeting:

 1. Lokalene - status og erfaringer med brakkene så langt
 2. Hjemmesidene - hva er veien videre?
 3. Speideraksjonen 2020
 4. Kanderstegturen - status
 5. Kommende arrangementer
 6. Økonomi
 7. Eventuelt.


Velkommen!!


Beste speiderhilsen

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder


Årsmelding 2019 Resultat og balanse 2019 Noter til regnskap 2019 Budsjett 2020 Revisjonsberetning 2019