Hei!


Da inviterer vi til gruppeting i Rosenhagen sine lokaler (brakken) tirsdag 2021 kl. 20.00 - 21.30.


Saker:

  1. Erfaringene fra driften så langt, post - korona og sånn..
  2. Ledersituasjonen; hvordan er den nå?
  3. Utstyr: hva trenges av innkjøp, og hva er kjøpt?
  4. Eventuelt.


Både Jan - Erik leder og undertegnede må på jobb denne dagen, så vi finner en annen møteleder...!


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne

Gruppeleder