Hei!

 

Vi inviterer til høstens første gruppeting tirsdag 20. september kl. 20.00 - 21.30. Møtet blir i det store klasserommet i Rosenhagen barnehage. 

Saker:

1.     Erfaringer fra oppstarten; "gjort, lært lurt"

2.     Status i enhetene mht. ledere og program for høsten

3.     Økonomi: status og inntektsbringende aktiviteter

4.     Status nye lokaler

5.     Status vedlikehold skur og utstyr: vi trenger ny materialforvalter

6.     Eventuelt

 

Gruppeleder er på jobbreise denne tirsdagen, så møtet ledes av en av de andre lederne.


Velkommen!

 

Beste speiderhilsen

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder