Hei!


Vi inviterer til høstens første gruppeting tirsdag 21. september kl. 20.00 - 21.30. Vi blir utendørs under taket til venstre når vi kommer inn porten til Rosenhagen; kle dere deretter og ta gjerne med thermos med varm drikke.


Saker:

  1. Erfaringer fra oppstarten; "gjort, lært lurt"
  2. Status i enhetene mht. ledere og program for høsten
  3. Økonomi: status og inntektsbringende aktiviteter
  4. Status nye lokaler
  5. Status vedlikehold skur og utstyr
  6. Eventuelt


Velkommen!


Beste speiderhilsen

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder