Da innkalles det til gruppeting tirsdag 25. oktober kl. 19.00 - 21.30 i brakken til Rosenhagen.


Saker:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenning av referat fra forrige møte - se sak under denne på hjemmesiden.
  3. Oppfølging av saker fra forrige møte - se referat
  4. Kommende arrangementer
  5. Skuret: status lys og utstyr
  6. Eventuelt


Velkommen!


Med vennlig speiderhilsen

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder