Vi innkaller til digitalt gruppeting tirsdag 26. januar kl. 20.00-21.30. Klikk på denne lenken for å komme inn på møtet: https://meet.google.com/oqf-rcco-mtk


Saker:

  1. Erfaringer med nedstengningen vi kan ta med oss inn i neste semester
  2. Ekstraordinært kretsting 28. januar - hva gjør vi?
  3. Lederkabalen i enhetene for våren - hvordan blir den?
  4. Årsmelding 2020/regnskap 2020/søke støtte 2021
  5. Regnskapsfører fremover - frivillig eller betalt?
  6. Status huset
  7. Eventuelt


Velkommen!


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder

1. Skjold speidergruppe