Vi vil fremover drive som vanlig for medlemmer under 20 år. Noen justeringer vil bli gjort, avhengig av aldersgruppen. Nærmere beskjed kommer fra enhetslederne direkte til medlemmene i den enkelte enhet. 

Bakgrunnen er myndighetenes oppfordring til å holde åpne aktivitetene for barn og unge under 20 år:

- Regjeringen kom torsdag med innstramminger: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosial-kontakt/id2783763/

 

- Bergen kommune sine retningslinjer som kom fredag går noe lenger enn de nasjonale, og de finner dere   her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/rad-til-befolkningen/tiltak-i-samfunnet/smittevernregler-for-bergen

 

- Norges Speiderforbund sine oppdaterte råd kom også fredag, se: https://speiding.no/nyhetsarkiv/0611-oppdaterte-rad-speideraktiviteter

 

Bakgrunnsstoff finner dere hos Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Helsedirektoratet sin sjekkliste for et godt smittevern for idrett finner dere her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/sjekkliste-for-godt-smittevern#risikovurdering-ved-planlegging-av-trening-og-arrangementer

 


Ved spørsmål kan undertegnede kontaktes på mobil 95833447.


Beste speiderhilsen

Bjørn Arne Øvrebø

Gruppeleder

1. Skjold speidergruppe