Vi inviterer til årets siste gruppeting i 1. Skjold tirsdag 8. desember kl. 20.00-21.30. Denne gangen blir det elektronisk oppmøte på grunn av smittesituasjonen, klikk på denne lenken for å komme inn: https://meet.google.com/rij-ximb-kqe


Saker: 
1. Status i enhetene, planer for kommende sesong
2. Status nybygg Steinerskolen
3. Oppdatering av medlemsregistre og årsmelding
4. Eventuelt

Invitasjon og saksliste ligger på hjemmesidene våre.

Velkommen!

Beste hilsen fra
Bjørn Arne :-)
Gruppeleder