Det inviteres til gruppeting tirsdag 8. juni  kl.- 20.00 - 21.30. Denne gangen møtes vi på ekte under taket i barnehagen. Kle dere etter været...!


Saker holder vi til et minimum:


1.     Vi er en av speidergruppene som har økt medlemstallet under koronaperioden, mens mange andre         speidergrupper og andre organisasjoner har mistet medlemmer. Hvorfor har vi klart oss så bra? Diskusjon.

2.     Lederkabalen til høsten - hvordan blir den?

3.     Ambisjonsnivået for høsten - hva tror vi at vi kan klare på en god måte?

4.     Speiderhuset - status.

5.     Eventuelt


Velkommen!


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne  :-)

Gruppeleder