Hei!


Vi vil drive som normalt denne høsten, innenfor rammene som er gitt i de til enhver tid gjeldende faglige råd om smittevern fra myndighetene. Bakgrunnen er endringer i myndighetenes retningslinjer som ble gjort gjeldene fra 1. august.


Vi følger de retningslinjene som Helsedirektoratet gir for idrett, se https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19. Lokale retningslinjer som måtte komme fra Bergen kommune (https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus) og Norges Speiderforbund (https://speiding.no/samleside-om-speiding-i-koronatider), vil også påvirke driften vår fremover.


Ulveflokken (aldersgruppen 8-10 år) vil ha sitt første ordinære møte den 25. august, mens speiderne (aldersgruppen 11-16 år) holder sitt første møte den 26. august. Nærmere informasjon kommer fra lederne for disse enhetene direkte til medlemmene. Enhetslederne vil drive det praktiske smittevernarbeidet.


Situasjonen kan endre seg raskt, og vil vil i så fall informere så snart vi kan pr. e-post og gjennom hjemmesidene våre.


Har noen av foreldrene eller andre har spørsmål om hvordan vi håndterer smittevern kan de ta kontakt med undertegnede på mobil 95833447.


Velkommen til ny speidersesong!!!


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder

1. Skjold speidergruppe


Oppdatering mandag 10. august kl. 21.00: 

Det er ingen endringer i retningslinjene fra myndighetene eller Norges Speiderforbund som gjelder aktiviteter for barn og ungdom under 20 år. Vi starter derfor som planlagt med mindre det kommer endringer som tilsier noe annet. Praktiske opplysninger om oppmøte etc. kommer i egen e -post fra enhetslederne.


Bsh,

    - BA :-)


Oppdatering tirsdag 8. september kl. 20.00:

Innstrammingen som kom fra Bergen Kommune i dag innebærer at vi fortsatt kan drive som normalt. Vi fører møtelister til vanlig.


Bsh

    - BA :-)