Regjeringen kom i dag, mandag 18. januar, med lettelser av koronatiltakene for barn og unge. Det betyr at vi kan drive som normalt med utendørsaktiviteter fra og med tirsdag 19. januar. Innendørsaktiviteter vil fortsatt ikke bli avholdt.

Nærmere beskjed kommer fra enhetslederne til medlemmene på e-post.


Med vennlig speiderhilsen

Bjørn Arne Øvrebø

Gruppeleder

1. Skjold speidergruppe