Regjeringen kom søndag 3. januar med innstramminger i forbindelse med korona-pandemien. Innstrammingene gjelder i første omgang i to uker, til 18. januar. 


De nye retningslinjene og anbefalingene til fysiske arrangementer er ikke mulige å etterleve for oss, og vi utsetter derfor oppstarten av våre arrangementer med fysisk oppmøte så lenge de nye retningslinjene gjelder - altså i første omgang til 18. januar.


Enhetslederne vil orientere sine medlemmer direkte om alternative arrangementer og aktiviteter pr. e-post.


Med vennlig speiderhilsen

Bjørn Arne Øvrebø

Gruppeleder

1. Skjold speidergruppe