De som møtte var: Herborg, Ina, Aleksander, Anne, Jan-Erik, Bjørn Arne, Halvor, Synnøve (foreldrelaget)


Sak om erfaringer med nedstegingen utgikk.


Saker:

  1. Ekstraordinært kretsting: Det er kun valg på nye medlemmer til kretsstyret. Aleksander skal være ordstyrer og kan ikke stile for oss. Kun Jan-Erik kan antakelig stille.
  2. Lederkabalen til våren: Flokk er OK, tropp er ikke avklart, mens roverlaget ikke har startet opp enda.
  3. Årsmelding etc: Bjørn Arne tar seg av det.
  4. Regnskapet fremover: Sidsel vil ikke lenger ta det frivillig, men kan ta det betalt som autorisert regnskapsfører. Vi velger å betale for tjenesten inntil videre, men søker etter noen som kan ta det frivillig blant foreldrene.
  5. Status huset: ikke noe nytt.
  6. Eventuelt: 1) ikke svar på e-post fra en av foreldrene, selv om de sender: kan være et problem med kontoen deres. 2) Flaskeinnsamling: Synnøve følger opp, 3) Refusjon av forskuddsbetaling til Kandersteg: blir foretatt med det første 4) Gruppeleder har alvorlig sykdom i familien, men vil bidra så langt som mulig.


Bergen, 26.01.21.


Bjørn Arne Øvrebø (s.)

Gruppeleder, referent.