De som møtte: Bjørn Arne, Tord, Arve, Jan - Erik


Saker:

 

1.     Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent

2.     Godkjenning av referat fra forrige møte

Godkjent

3.     Oppfølging av saker fra forrige møte, se referat

a.     Ledersituasjonen:

                                               i.     Tropp: Tord har fått inn tre nye ledere: David, Martin og Karl – alle foreldre. Ikke alle kan delta fullt ut, men de kan avlaste mye.

                                             ii.     Flokk: Jan – Erik, Arve og Synnøve.

b.     Status på drift:

                                               i.     Tropp: Stigende oppmøte nå i troppen - 18 stykker på siste arrangement og gode tilbakemeldinger.

                                             ii.     Flokk: Nær fulltallig oppmøte på møtene så langt.

                                            iii.     Gruppen: I alt er vi nå registrert med 37 medlemmer i medlemsregisteret til Norges Speiderforbund. Det er for lavt, fordi vi nå har dels ryddet opp i listene og fjernet noen som likevel ikke ville slutte, og at vi nå har speidere som har begynt hos oss i høst men som ennå ikke er meldt inn til NSF.

c.     Økonomi: Fortsatt god økonomi. Grasrotandelen gir oss stigende inntekter fra et stigende antall spillere. Vi undersøker andre inntektskilder. Vi må få på plass en foreldrelagsleder som kan ta seg av flaskeinnsamling og være revisor for gruppen.

d.     Utstyr: Seks stormkjøkken kjøpt inn. Tord purrer på tilkobling til lys i skuret. Vi avventer materialforvalter.

e.     Hjemmesider: Ny løsning er blitt demonstrert for lederne. Det virker en del bedre enn den gamle, og har blandt annet muligheter til å sende pushvarsler og formidle salg av skrapelodd. Tord og Jan – Erik er i dialog med utvikler for å avklare detaljer. Når det er på plass går vi over på ny løsning og med ny utforming av hjemmesiden.

4.     Kommende arrangementer

a.     Bymanøver lørdag 29. oktober: To patruljer og to kull påmeldt

b.     Tur til Øvsttunhytten planlagt fredag 13. november - søndag 15.november. Troppen reiser opp fredag, flokken kommer opp søndag.

c.     Mulig en tur til i desember, avhengig av lederressursene.

5.     Eventuelt

a.     «Tutti» - løsning på de nye hjemmesidene, tilsvarende «Spond», kjøpes inn

b.     Gruppen sponser turene nå i høst for å få aktiviteten opp igjen, men sponsing og deltakeravgift på turene vurderes fra tur til tur.

c.     Politiattest: Søknad om behov for attest er signert av gruppeleder for alle nye ledere, slik at de nå kan søke om attest elektronisk.


Møtet hevet.

 


Bergen, 26.10.22Bjørn Arne

Gruppeleder, referent