De som møtte var: Jan – Erik, Tord, Arve og Bjørn Arne

 

1.     Erfaringer fra oppstarten; "gjort, lært lurt"

Tropp: første møte den 14. september- 14 stykker møtte. God stemning. Tar inn aspirantene på neste møte – det regner vi med blir bare to stykker denne høsten.

Flokk: OK. Full fart nå med 16 stykker.

2.     Status i enhetene mht. ledere og program for høsten

Tropp: Tord leder og henter hjelp fra gamle ledere og foreldre.

Flokk: Jan – Erik, Arve og Synnøve (ny mor)

3.     Økonomi: status og inntektsbringende aktiviteter

Vi har god økonomi, og har flere inntektskilder. Blant annet har fått 10.000,- i gavemidler fra Fana Sparebank i sommer, mens tippemidlene stadig tikker inn i økende grad fra et økende antall spillere.

4.     Status nye lokaler

Steinerskolen arbeider med saken nå. Uklart når det kan ventes noen skisser eller lignende som vi kan vurdere.

5.     Status vedlikehold skur og utstyr: vi trenger ny materialforvalter

Utstyret gjennomgås av tropp og flokk. Vi trenger 6 nye stormkjøkken, og det ble besluttet kjøpt inn. Ansvar: Jan – Erik/Tord.

6.     Eventuelt

Hjemmesider: Styreportalen legger om til ny løsning ila høsten. Jan – Erik undersøker når vi kan komme på opplæring hos Styreportalen.

 

Møtet hevet.

 

Bergen, 20.09.2022

 

Bjørn Arne

Gruppeleder, referent.