De som møtte var: Herborg, Frøya, Ina, Aleksander, Bjørn Arne, Jan-Erik, Bård, Vilde, Ragnhild, Magnus, Amund.


Saker:

  1. Status i enhetene og planer for kommende sesong: Tropp: Det går greit; har hatt møter hver andre uke, de tre siste ukene hver uke. Aspirantpatruljen har gjort en veldig bra jobb - det er gøy å være med på. Det er kraftig frafall blant de eldste i troppen (fem jenter), og det gir troppen en utfordring til høsten fordi det er patruljelederne som slutter. Årsaken er karakterpress på skolen som gjør at de sier fra seg ansvar, ikke at de mistrives. Dette har blitt et problem de siste årene. De har hatt møte i dag, og nå kjøres hvert andre møte som planleggingsmøte, og møtene i mellom som ordinære møter slik at de kan bygge opp en ny førerpatrulje. De hadde avslutningsmøte med opptagelse av en del nye speidere på Smøråsen sist tirsdag. I alt møtte tredve opp til tross for ufyselig vær. Turer har ikke latt seg gjennomføre, og det er et savn. Tilbakebetaling til de forhåndspåmeldte til den avlyste Kanderstegturen: det har ikke latt seg gjøre å spore kontonummer til de som har betalt inn, så det har derfor nylig gått e-post til alle forhåndspåmeldte med anmodning om at de sender oss et kontonummer vi kan betale tilbake til. Foreløpig har ikke mange svart, så vi vil sende ut purring. Flokk: Seksten engasjerte småspeidere nå. En har sluttet, men det gav en grei gruppestørrelse for tre ledere. Møtene er skåret ned til en time, siden de står mye i ro nå. Sliter med å finne aktiviteter som kan passe inn i situasjonen for så unge som er så aktive. Roverlag: Bidratt mye i troppen denne høsten. Har solgt 25 sekker med ved til inntekt for laget. Har fått en utenlandsk gjest som er utvekslingsstudent, men han har har ikke kunnet være særlig aktiv siden har en over tyve år.
  2. Status nybygg, Steinerskolen: ingenting nytt. Gruppeleder og Erik E. har kontakt med skolen.
  3. Oppdatering medlemsregister og årsmelding: NSF sender ut kontingentkrav etter listene pr. 10. januar, og vårt medlemsregister må være oppdatert til da. Dette er viktig for å kunne søke støtte fra Bergen kommune etc. Utkast til årsmelding sendes ut over nyttår. Enhetslederne oppdaterer både medlemsregister og årsmelding.
  4. Eventuelt:Flaskeinnsamling: Det går over all forventning, og skuret er snart fullt. Gruppeleder sender påminnelse til alle pr. e-post, og så tar vi sikte på å sende flaskene til panting i slutten av januar. Sosiale medier: Vi kan gi tilgang til flere på våre sider slik at vi kan får en bredere oppdatering. Enhetslederne vurderer hvem som kan få tilgang. NB: 13 års aldersgrense. Utstyr: Vi har etterslep på vedlikehold og innkjøp: Bård følger opp, og tar en gjennomgang når skuret er tømt for flasker. Hjemmesidene: Når vi kan møtes igjen, tar vi en kveld med opplæring.

Gruppeleder takker alle som har bidratt med et engasjement og en kreativitet utenom det vanlig i en spesiell tid. Vi har ikke tapt medlemmer - tvert om har medlemstallet vårt økt!


Til slutt et lite julekort: "En rose her utsprungen" er en kjær julesang også hos oss. Egentlig er det en tysk folketone fra 1400-tallet (eller før det) som ble gitt en katolsk tekst i 1582, og så revidert til en protestantisk tekst av Michael Praetorius i 1609. Her er den, fremfør av det engelske koret VOCES8 i London: https://music.youtube.com/watch?v=7RjAXOcTebI&list=RDAMVM7RjAXOcTebI.


Med det takker gruppeleder alle for det gamle året, og ønsker alle en


GOD JUL OG ET FREDELIG NYTT ÅR!.


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder (og referent).