Disse møtte: Jan-Erik, Bjørn Arne, Herborg, Sigurd, Baard, Tord, Erik S., Synnøve (foreldrelaget - helt på slutten av møtet).


Saker:

 1. Oppstarten
  1. Flokk: 16 ivrige småspeidere - god drift.
  2. Tropp: OK drift, men savner litt planlegging for denne våren. Det fikser vi..
  3. Roverlag: møter hver onsdag, annenhver til å hjelpe troppen, annenhver til egne møter.
  4. Gruppen: vi er ca. 60 stykker totalt nå, og med en grei størrelse på enhetene.
 2. Tur til Kandersteg
  1. Foreldremøte avholdt. Påmeldingsfrist i februar. Planlegging starter for alvor da. Det blir mye jobb!
  2. Økonomi: vi må undersøke om hvor det er mulig å søke prosjektmidler. Troppsstaben undersøker.
 3. Flaskeinnsamlingen
  1. Det gikk greitt, med 21 sekker innsamlet. Det gir i alt 8-10.000,- i inntekt. Kapasiteten på bilene er et problem, så vi kan plassere hengeren vår sentralt neste gang for å øke innsamlingen.
  2. Neste innsamling blir 2. og 3. juni med utkjøring av informasjonssedler 13. juni.
 4. Arrangementer fremover
  1. Pinseleiren avlyses på grunn av Kandersteg
  2. Vi deltar på alle eksterne arrangement som FANOS og vårmanøver.
 5. Status lokaler
  1. Bord og benker i bestilling
  2. Lokalene ellers er OK.
  3. Huskelapp for rydding er satt opp ved utgangsdøren.
 6. Eventuelt
  1. Hjemmesidene: Leverandør kommer til oss hvis vi finner dato.


Bergen, 21.01.20

Referent: Bjørn Arne, gruppeleder