De som møtte var: Ina, Aleksander, Jan-Erik, Halvor, Eirik, Bjørn Arne, Sigurd.


Saker:

 1. Erfaringer fra oppstarten:
  • Tropp: Veldig godt oppmøte
  • Flokk: 17 ulver nå, alle møter - og det er veldig bra. Ventelisten fylles opp.
  • Rovere: hjelper til i troppen
 2. Koronatiltak i gruppen:
  • Ingen overnattingsturer fremover
  • Smitteverntiltak har fungert godt, så langt.
  • Vi har smitte på en skole i nærområdet, og 200 elever er i karantene der. Vi kan ikke se bort fra muligheten for at smitte rammer hos oss. Skjer det skal gruppeleder varsles omgående. Tiltak skal vurderes ut fra situasjonen og gjeldende råd fra smittevernmyndigheten. Gruppeleder skal håndtere alle henvendelser fra utenforstående, skulle det komme en slik situasjon.
 3. Eventuelt
  • Hengere: Sigurd har fått kjørt den store hengeren til service, og blant annet skiftet dekk. Dekk må også skiftes på den ene kanohengeren. Hærverk på kanohengerne vår er blitt et økende problem, og vi bør prøve å se om det lar seg gjøre å låse dem inn. Takk til Sigurd for jobben!
  • Kandersteg: vi må betale tilbake det som er betalt som forskudd; Aleksander og Ina lager liste over de som skal ha penger, Bjørn Arne sørger for tilbakebetaling.
  • Foreldremøte: enhetene holder det hver for seg.
  • Hjemmesider: Vi har den siden vi har, og det er lovet oppgradering med bedre funksjonalitet før jul. Vi har nå fått ut databasen med data fra den gamle hjemmesidene vår og lagret den i skyen, dermed er hele det historiske arkivet vårt i sikkerhet. Takk til Jan-Erik!
  • Flaskeinnsamling: satt til 27. og 28. oktober. Ansvar: foreldrelaget og roverlaget.


Bergen, 23.09.20

Bjørn Arne, referent