Oppmøte: Synnøve, Odd Frode, Tord, Bård, Herborg, Jan-Erik

 

1.     Erfaringer med driften så langt i år; runde på gjort-lært-lurt

Flokken: Business as usual. Vi har hatt en fin vår-sesong og har hatt gode utemøter; veldig heldig med vær tross alt! Ikke fått overnattet, ble litt vanskelig i mai på grunn av fridager, men ikke tilgjengelig lederkapasitet. Tenker å ta igjen overnatting til høsten, starter sesongen med samlet tur (både gamle og nye småspeidere). Hadde en super sommeravslutning med kanopadling i Skjoldabukta (og fikk besøk av foreldre og søsken på slutten av møtet). Har venteliste, får flere henvendelser så klar til å ta inn nye småspeidere til høsten. Har kontroll på ledersituasjon selv om vi mister Tord (går til tropp) og Herborg (studere østlandet). Har Arve, og satser på rekruttering av en voksen til.

Troppen: Merkbart færre med på møter i Mai. Ble ikke pinseleir i år, har nå fokus på å få sendt av gårde speidere til NM i speiding som skal holdes i Levanger 10-12 juni. Har ellers fokus på Førerpatrulje (som blir en viktig stamme fremover) og foreldrelag (som er med som viktige støttespillere). Blir supert å få Tord med på laget fra høsten av, godt å være flere som kan drive troppen fremover.

Rovere: Ingen rovere igjen. Alle er flyttet og inaktive i 1.Skjold. Ble diskutert om vi kanskje skulle gå for en modell der førerpatruljen kan fungere som aspirant-rovere, og få en noe friere rolle som "gulrot"?

Foreldregruppen: Prøve å få samlet foreldre til en gruppe. Greit å ha Flokk/Tropp-nivå, men også greit å ha en samlet gruppe (blir litt mye fokus på enheter i stedet for 1.Skjold som gruppe) Tiltak: Felles foreldremøte til høsten med noe felles informasjon, deretter deles opp til enheter for egen informasjon.

Gruppen: Ingen representant til stede.

2.     Hva tenker vi rundt driften for høsten? Runde.

Oppstart hver for oss (Småspeider/Tropp). Småspeider tenker å ta med de "gamle" til vi har vært på tur, og de store som skal bli aspiranter blir hentet der i en seremoni siste dagen. Blir sikkert et par møter før vi tar turen (blir i starten av september?)
Tenker felles foreldremøte onsdag 24 august med felles informasjon, så splittet opp til Flokk/Tropp sær-informasjon. Greit å få samlet foreldrene; få et forhold til foreldrelaget som helhet og ikke bare knyttet til egen enhet.
Satser på en tur 2 helg i september (tar en fot i bakken og bestemmer når vi starter til høsten)

3.     Utstyr: status - hvem kan være materiellforvalter til høsten?

Det må ryddes i bua. Tenker det kan være lurt med en felles dugnad ved oppstart høst der vi rydder (og også rydder bort/kaster det som er ubrukelig/gammelt)
Det begynner å haste med å få lagt inn strøm. Bua er vanskelig å bruke i mørkret....

4.     Hjemmesiden vår - hvordan kan vi får den til å fungere bedre?

Det ble foreslått å ta en ny (og grundigere) titt på Spond. Kan dette fungere bedre?
Det ble også foreslått å ta en titt på ny versjon av Styreportalen. Kan vi få noen til å komme og vise oss / kjøre demo? Sjekke prising og bestemme. Må få fikset dette så vi får noe som vi kan kommunisere mot speidere/foreldre med (og samtidig ha et fjes utad).

5.     Eventuelt

Panteflasker i bua: Vi er fornøyd med innsamlingen til nå. På tide å cache inn (få noen til å hente). Synnøve fikser biffen. Bør vurdere å kjøre samme modell neste sesong? MEN må ha god orden i bua! Flaske-sekker gjør det litt tungt å benytte utstyret ellers.
Strøm i bua: Det er kjøpt inn alt som trengs, og vi har fått den tillatelsen / punktet som vi kan koble mot for å få inn strøm. Trenger bare å få Aleksander til å gjøre jobben? Bård tar kontakt og prøver å få det gjort.Bergen, 05.07.2022

Jan - Erik, referent