De som møtte var: Bård, Halvor, Herborg, Iben, Aleksander, Sigurd, Jan-Erik, Bjørn Arne, Tor.

Saker:

1. Status og erfaringer fra året som ligger bak oss. 

Flokk: 16 småspeidere nå; et veldig godt kull. Planlegger overnattingstur. God tilbakemeldinger fra foreldrene.

Tropp: Nødmodus i høst, men patruljeførere og rovere har tatt mye ansvar. Patruljesystemet blir også brukt fullt ut, og det fungerer. Kun to patruljer nå, dels som en følge av at flere har blitt så gamle at de har gått over til roverlaget. Vi har aspiranter på vei inn, og da må nye løsninger vurderes - for eksempel å øke antall patruljer til 4. Å distribuere info er nå kjempeviktig, og der fungerer hjemmesidene våre bra.

Roverlaget: Litt stille de to siste månedene siden lagleder har vært sykemeldt, men likevel en del aktivitet. Ukentlige møter nå.

Gruppen: Holder kontakt med barnehagen om nye lokaler, følger opp foreldrelag og enhetsledere.

2. Status nye lokaler.

Lokalene er klare; Sigurd henter nøkler denne uken.

3. Status forsikringsoppgjør. 

Vi meldte inn tap av utstyr for ca. 78.000,- til forsikringsselskapet etter brannen, og dette er betalt ut minus egenandel på 6.000,-.

4. Hva gjør vi videre med innkjøp av tapt utstyr? 

Nye benker og bord er bestilt, ellers avventer vi siden vi ikke har særlige lagringsmuligheter.

5. Flaskeinnsamling januar 2020

Foreldrelaget er på ballen, og info er lagt ut på hjemmesidene.

6. Eventuelt

a) Kandersteg: planlegging av utenlandsturen er underveis; foreldremøte neste uke.

b) Hjemmesider: er under utvikling, men det går tregt.


10.12.2019

Bjørn Arne

referent