• De som møtte var: Synnøve (foreldrelaget), Sigurd, Aleksander, Ina, Odd Frode, Jan-Erik, Bard, Bjørn Arne.


Saker:

 1. Vi har økt medlemstallet i koronaperioden, mens andre har falt. Hvorfor? Mulige årsaker er at vi har klart å opprettholde aktiviteten med å legge over til blant annet digitale plattformer, har hatt tett kontakt i ledergruppen og har god etterfylling av speidere fra flokken. Et problem er at vi ikke har hatt mulighet for å dra på tur, og det har vært medvirkende til at vi har mistet en del av de eldste speiderne i høst.
 2. Lederkabalen til høsten: Jan-Erik, Tord og Herborg driver videre i flokken, mens Odd Frode Wold overtar som troppsleder for Aleksander og Ina. Vi må se nærmere på lederkabalen i troppen slik at vi er klare til høsten. Planene for høsten må legges nå. Vi ønsker Odd Frode hjertelig velkommen!
 3. Ambisjonsnivået til høsten: Det skal være gøy å være speiderleder, så vi må avpasse ambisjonsnivået til de ressursene vi har. Vi skal også drive på en ansvarlig måte.
 4. Speiderhuset: Steinerskolen skal bygge, og ikke Rosenhagen. Det skaper et problem for oss som leietakere og for Steinerskolen fordi en skole etter lovverket ikke kan drive utleievirksomhet - gjør de det, mister de den offentlige støtten. Erik E og BA har vært i møte med den nye ledelsen ved Steinerskolen for en liten tid tilbake. Konklusjonen fra møtet er at Steinerskolen vil arbeide videre med et forslag til hvordan de kan løse situasjonen. Vi har i dag en tinglyst leieavtale, og den vil vi ikke endre på uten at vi vet hva vi får igjen.
 5. Eventuelt:
  1. Flaskeinnsamling: vi fikk inn ca. 5.800,- ved siste henting. Det er bra, spesielt nå vi vet at det bare var fra speiderne som kom med flasker. Nå fylles skuret opp igjen, så Synnøve skal sørge for at flaskene blir hentet. Vi må fortsette praksisen med å la speiderne ta med flasker på speidermøter  - det gir en god inntekt med lav innsats.
  2. Grasrotandelen er en annen god inntektskilde - der har vi et økende antall givere, og er nå oppe i 35. Vi får inn ca. 900,- pr. mnd. nå, og da kan det på ett års basis gi ca. 10.000,- i inntekt.
  3. Fra kommunen har vi de siste årene fått ca. 30.000,-  i støtte pr år. I år har de etterspurt detaljerte oversikter over hva vi har brukt pengene til, og også bedt om signerte regnskaper og årsmelding. Det har vi oversendt. Til neste gang må vi sørge for at alle dokumenter som sendes til kommunen som underlag for søknad om støtte blir signert av gruppens ledelse.
  4. Lys i skuret: Aleksander og Sigurd skal se på saken - det trengs bare strekkes en kabel fra skuret.
  5. Hengekøyer: Ina og Aleksander skaffer tilbud fra Speidersenteret og Outdoor i Markeveien.


Takk for møtet!! :-)


Bergen, 09.06.21


Bjørn Arne Øvrebø :-)

Gruppeleder