I 2021 fikk vi inn kr. 10.461,- fra i overkant av 30 grasrotgivere gjennom Norsk Tipping.

Det er en kjærkommen inntekt, og gir oss mulighet til å supplere utstyr og til å forsikre kanohengerne våre. 

Takk skal dere ha!

Statistikk over antall givere og beløp kan dere finne i egen boks nede til høyre på denne hjemmesiden.


Med beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne Øvrebø

Gruppeleder

1. Skjold speidergruppeDe som møtte: Bård, Tord, Synnøve (foreldrelaget), Herborg, Bjørn Arne.


Saker:

 1. Erfaringene fra høsten:
  • Flokken: God drift, og god stemning.
  • Troppen: Har nå 24 speidere fordelt på fire patruljer, og har vært på sin første og vellykkede tur med ny ledelse. Så og si alle speiderne deltok på turen. Litt tynt med ledere i oppstarten i høst, men nå har foreldre stilt seg til disposisjon slik at troppsleder får avlastning. Det har vært noen episoder med utfordrende atferd blant noen få speidere, men det er godt håndtert av troppsledelsen. Stemningen er god.
 2. Flaskeinnsamling: vi har fått inn en del, men innsamlingen har ikke fungert helt som planlagt før jul. Vi må ta det opp igjen etter jul.
 3. Eventuelt: Nye koronarestriksjoner trer i kraft fra og med i 9. desember med varighet i fire uker. 


De øvrige sakene ble utsatt på grunn av at lederne for enhetene var fraværende.


Bergen, 08.12.21

Bjørn Arne Øvrebø

Referent/gruppeleder


Regjeringen kom på kvelden tirsdag 7. desember med nye innstramminger på grunn av økningen i smitten. De nye tiltakene vil vare i fire uker.

De nye tiltakene vil ikke påvirke driften vår. Vi har heller ikke aktivitet i perioden de nye restriksjonene er i effekt.


Oppdatering torsdag 9. desember:

Bergen strammet inn koronatiltakene ytterligere i dag, men de er ikke utformet slik at de får konsekvenser for oss. Gjeldende smittevernregler for Bergen kommune finner du her: 
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/rad-til-befolkningen/tiltak-i-samfunnet.


Oppdatering mandag 13. desember

Nye nasjonale tiltak ble kunngjort på pressekonferanse i kveld kl. 20.00. Disse tiltakene får ingen konsekvenser for oss siden vi ikke har aktiviteter i julehøytiden og den første halvdelen av januar. Dette kan endre seg fort, og vi følger derfor situasjonen løpende. Vi vil informere nærmere i de første dagene på nyåret om oppstarten her på hjemmesiden og i egne e-poster til medlemmene fra enhetslederne.

Se også regjeringen sin pressemelding om tiltakene her: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/Vi takker all våre ledere og speidere for det gamle året og ønsker alle en god jul!


Med vennlig hilsen

Bjørn Arne Øvrebø

gruppeleder


Hei!


Da inviterer vi til årets siste gruppeting tirsdag 7. desember kl. 20.00 - 21.30 i klasserommet i brakken til Rosenhagen.


Saker:

 1. Erfaringene fra høsten: hva trenger vi å justere til neste sesong?
 2. Planer for våren. Pinseleir/sommerleir?
 3. Hva tenker vi om driften til neste høst?
 4. Flaskeinnsamling. Status.
 5. Eventuelt


Aleksander leder dette møtet - Jan Erik og undertegnede er på jobbreise.


Velkommen!


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder


Hei!

 

Vi har nå fått påbud som gjelder fra og med mandag og en måned fremover, se https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/rad-til-befolkningen/tiltak-i-samfunnet. Befolkningen oppfordres sterkt til å ta i bruk retningslinjene omgående.

 

Det er nasjonalt ingen endringer når det gjelder ungdom, se https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet

 

Bergen kommune skriver i dag dette på sin hjemmeside om koronatiltakene:

 

«Barnehager og skoler er tilbake til normalen. Trafikklysmodellen ulik grad av smittevern-nivå skal bare brukes i helt spesielle tilfeller, etter lokale vedtak. (…). Barn og unge som er nærkontakt til en smittet i barnehage eller skole, trenger ikke gå i karantene, men bør ta en hurtigtest.»

 

Vi kan dermed drive som normalt for barn og unge. Men – vi vil være ekstremt påpasselige med hygiene og forebyggende tiltak. Nærmere beskjed kommer direkte fra lederne i de ulike enhetene til medlemmene.

 


Bergen, den 19.11.21.


Med vennlig speiderhilsen

Bjørn Arne Øvrebø

Gruppeleder

1. Skjold speidergruppe


Bli medlem