Hei!

 

Vi har nå fått påbud som gjelder fra og med mandag og en måned fremover, se https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/rad-til-befolkningen/tiltak-i-samfunnet. Befolkningen oppfordres sterkt til å ta i bruk retningslinjene omgående.

 

Det er nasjonalt ingen endringer når det gjelder ungdom, se https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet

 

Bergen kommune skriver i dag dette på sin hjemmeside om koronatiltakene:

 

«Barnehager og skoler er tilbake til normalen. Trafikklysmodellen ulik grad av smittevern-nivå skal bare brukes i helt spesielle tilfeller, etter lokale vedtak. (…). Barn og unge som er nærkontakt til en smittet i barnehage eller skole, trenger ikke gå i karantene, men bør ta en hurtigtest.»

 

Vi kan dermed drive som normalt for barn og unge. Men – vi vil være ekstremt påpasselige med hygiene og forebyggende tiltak. Nærmere beskjed kommer direkte fra lederne i de ulike enhetene til medlemmene.

 


Bergen, den 19.11.21.


Med vennlig speiderhilsen

Bjørn Arne Øvrebø

Gruppeleder

1. Skjold speidergruppe