Innkalling til årsmøte og gruppeting 12. mars 2024 kl. 20.00 - 21.30

Innkalling til årsmøte og gruppeting 12. mars 2024 kl. 20.00 - 21.30

Mandag, 4 Mars 2024

Møtene avholdes i brakken til Rosenhagen barnehage.

Årsmøtesaker:

a) godkjenning av årsmelding 2023

b) godkjenning av regnskap (resultatregnskap, balanse, resultat- og balanserapport) og revisjonsberetning med revisjonsnotat 2023

c) godkjenning av budsjett 2024 og fastsettelse av gruppekontingent

d) valg av gruppeledelse for to år - Bjørn Arne stiller.

e) innsendte saker - ingen innkomne saker.

Saker til gruppeting:

1. Godkjenning av referat fra siste gruppeting

2. Hendt siden sist...

3. Kommende arrangementer: hva skal vi delta på, hva skal vi bidra med..

4. Ledersituasjonen - igjen, men et viktig og riktig fokus..

5. Hjemmesidene våre: Hva gjør vi videre.

6. Eventuelt

Vel møtt!! :-)

Beste speiderhilsen fra BA, gruppeleder

Last ned en fil

1.skjoldrevisjonsberetning2022signert.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldbalansepr31.12.22.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldresultat2022.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldarsmelding2022-utkastba.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldreferatgrting2023.01.24.pdf

Last ned
Søk
Driftes av Styreportalen AS