Innkalling til gruppeting tirsdag 7. mai kl. 20.00 - 21.30

Innkalling til gruppeting tirsdag 7. mai kl. 20.00 - 21.30

Mandag, 29 April 2024

Møtet holdes i brakken til Rosenhagen barnehage. Denne gangen vil to representanter fra kretsstyret møte oss for å bli kjent med oss.

Saker:

1. Utveksling av erfaringer mellom kretsen og oss: hva har vi erfart som gode ting fra kretsen, og hva annet tror vi kretsen kan bidra med? Vi vil bruke ca en time på dette punktet.

2. Status i gruppen; aktivitet, ledere og fremtidsplaner.

3. Eventuelt.

Velkommen!

Beste speiderhilsen fra Bjørn Arne, gruppeleder.

Last ned en fil

1.skjoldrevisjonsberetning2022signert.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldbalansepr31.12.22.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldresultat2022.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldarsmelding2022-utkastba.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldreferatgrting2023.01.24.pdf

Last ned
Søk
Driftes av Styreportalen AS