Invitasjon til gruppeting tirsdag 19. september kl. 20.00-21.30

Invitasjon til gruppeting tirsdag 19. september kl. 20.00-21.30

Tirsdag, 12 September 2023

Vi inviterer til sesongens første gruppeting i brakken, Rosenhagen barnehage.

Saker:

1. Godkjenning av innkalling og referat

2. Status oppstart - hvordan har det gått?

3. Lederrekruttering - hva gjør vi videre?

4. Foreldremøte - når, og med hvem?

5. Status på utstyr - hva trenger vi?

6. Status økonomi.

7. Eventuelt

Velkommen!

Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne, gruppeleder

Last ned en fil

1.skjoldrevisjonsberetning2022signert.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldbalansepr31.12.22.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldresultat2022.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldarsmelding2022-utkastba.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldreferatgrting2023.01.24.pdf

Last ned
Søk
Driftes av Styreportalen AS