Invitasjon til gruppeting tirsdag 24. oktober

Invitasjon til gruppeting tirsdag 24. oktober

Mandag, 16 Oktober 2023

Møtet holdes på brakken til Rosenhagen barnehage kl. 20.00 - 21.30.

Saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Oppfølging av saker i referat fra forrige gruppeting

3. Status økonomi og inntektsbringende aktiviteter

4. Ledersituasjonen og rekruttering av ledere

5. Status i enhetene mht. aktiviteter, medlemmer og videre planer

6. Status nye lokaler

7. Eventuelt

Velkommen!

Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne, gruppeleder

Last ned en fil

1.skjoldrevisjonsberetning2022signert.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldbalansepr31.12.22.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldresultat2022.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldarsmelding2022-utkastba.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldreferatgrting2023.01.24.pdf

Last ned
Søk
Driftes av Styreportalen AS