Oppsummering av gruppeting tirsdag 19. september 2023 kl. 20.00 - 21.00.

Oppsummering av gruppeting tirsdag 19. september 2023 kl. 20.00 - 21.00.

Onsdag, 20 September 2023

Tord, Jan - Erik og Bjørn Arne møtte.

Saker:

1. Godkjenning av innkalling og referat

OK

2. Status oppstart - hvordan har det gått?

I alt har det gått bra. Flokken har hatt aspirantene til midten av september, og overalter de nå til troppen og tarr opp nye . I alt vil flokken ta opp slik at de blir 16 eller 12, avhengig av om de får inn en voksen som leder nå. Troppen vil vokse slik at den blir 20 aktive speidere, og 2 passive. 

3. Lederrekruttering - hva gjør vi videre?

Vi må forsøke å verve noen voksne og sørge for at de får dekket kontingenten. Inntrykket er at det blir stadig vanskeligere å  få frivillige. Jan - Erik vurderer å gi seg som flokkleder til sommeren, men vil skaffe en leder først. Han fortsetter gjerne som assistent.

4. Foreldremøte - når, og med hvem?

Så langt er det ikke holdt foreldremøte, men behovet vurderes forstløpende.

5. Status på utstyr - hva trenger vi?

Tord har skaffet sponsing til service av de tre hengerne våre: dekke, drag og elektrisk må gjennomgås. Ellers behov for så supplere stormkjøkken og førstehjelpssaker.

6. Status økonomi.

Vi har pr. nå 275.000,- på gruppens konto, roverlagets konto kommer i tillegg. Vi har betalt ca. kr. 17.000,.- for mye husleie til Steinerskolen på grunn av en feil innstilling i nettbanken på faste betalinger. Bjørn Arne har tatt det opp med Rosenhagen. Totalt vil vi da ha ca. 292.000,- på konto.

7. Eventuelt

Bjørn Arne og Erik er i dialog med Steinerskolen om nye lokaler. Tegningene begynner å se bra ut men det det må fortsatt gjøres justeringer.

Bergen, 20.09.2023

Bjørn Arne - gruppeleder, referent.

Last ned en fil

1.skjoldrevisjonsberetning2022signert.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldbalansepr31.12.22.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldresultat2022.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldarsmelding2022-utkastba.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldreferatgrting2023.01.24.pdf

Last ned
Søk
Driftes av Styreportalen AS