Oppsummering av gruppeting tirsdag 20. juni 2023

Oppsummering av gruppeting tirsdag 20. juni 2023

Søndag, 2 Juli 2023

Sesongens siste gruppeting ble holdt ved Rosenhagen sine lokaler tirsdag 20. juni kl. 20.00 - 21.00

De som møtte var Tord, Arve, Bjørn Arne og Emma Vikedal. Emma vurderte å begynne som leder hos oss, og ville ha en prat med oss om oss og våre planer.

Saker:

1. Referat fra forrige møte: Godkjent

2. Oppfølging av saker fra forrige møte: Alle saker avsluttet.

3. Status i enhetene: Vi er nå nede i 14 speidere i tropp, etter en styrt nedjustering for å få bedre balanse mellom antall ledere og speidere. Totalt er vi nå 34 medlemmer i gruppen. Når vi tar inn nye fra ventelister i høst vil vi øke antallet medlemmer til ca. 55. Arve går sannsynligvis over til troppen til høsten, men det er ikke endelig avklart med flokkleder, Jan-Erik. Emma fikk en innføring i hvordan vi driver og hvordan vi ser for oss høstens aktiviteter.

4. Status lokaler: Erik og Bjørn Arne skal ha møte med Steinerskolen kommende fredag. Steinerskolen er i siste innspurt med tegninger etc. og vil ha vårt syn på deres forslag.

Bergen, 02.07.2023

Bjørn Arne, gruppeleder, referent.

Last ned en fil

1.skjoldrevisjonsberetning2022signert.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldbalansepr31.12.22.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldresultat2022.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldarsmelding2022-utkastba.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldreferatgrting2023.01.24.pdf

Last ned
Søk
Driftes av Styreportalen AS