Protokoll fra årsmøtet og referat fra gruppetinget tirsdag 7. mars 2023

Protokoll fra årsmøtet og referat fra gruppetinget tirsdag 7. mars 2023

Onsdag, 8 Mars 2023

De som møtte var Jan-Erik, Arve, Tord og Bjørn Arne.

Årsmøtet

a)     Godkjenning av årsmelding: Godkjent

b)    Godkjenning av regnskaps og revisjonsberetning: Godkjent

c)     Godkjenning av budsjett og fastsettelse av gruppekontingent:

a.     Budsjett 2023 settes lik regnskap 2022

b.     Gruppekontingent holdes uforandret

d)    Valg av regnskapsfører for ett år: Autorisert regnskapsfører Sidsel Istad Gjerde

e)    Valg av revisor for ett år: Siviløkonom Roar Bye

f)      Innsendte saker: Ingen

Gruppeting

1)    Godkjenning av referat fra sist gruppeting: Godkjent

2)    Hendt siden sist (runden rundt bordet)/ledersituasjonen/kommende arrangementer: Flokken: Godt oppmøte, god stemning. Driver godt med det de har av ledere. Troppen: Godt oppmøte på møter og turer. Må muligens redusere noe på ambisjonsnivået av kapasitetshensyn hos troppsleder, men vi ser det an fremover før vi gjør konkrete tiltak. Åsane jeger og fiskeforening syntes troppen var en så positiv gjeng å ha på besøk at de har invitert til nytt møte med dem. Legger ellers vekt på turer og deltakelse på kretsleir til sommeren.

3)    Hjemmesidene våre: Det er et lite brukervennlig oppsett. Bjørn Arne skal ta opp en del forhold med leverandøren, men erfaringen er at det tar tid å få svar og også å få rettet opp problemer.

4)    Eventuelt: Ingen saker.

Bergen, 08.03.23

Bjørn Arne Øvrebø (s.)

Gruppeleder, referent

Last ned en fil

1.skjoldrevisjonsberetning2022signert.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldbalansepr31.12.22.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldresultat2022.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldarsmelding2022-utkastba.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldreferatgrting2023.01.24.pdf

Last ned
Søk
Driftes av Styreportalen AS